English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За реклама Галерия Контакти Презентации
Гергана Петрова
Гергана Петрова е мениджър “Подбор на персонала” и партньор “Човешки Ресурси” в Експириън. Компанията е глобален лидер в технологичния сектор с четири основни направления на бизнеса в България – разработване на софтуерни продукти, анализи на данни, обслужване на клиенти и финанси. Експириън е и първият работодел в ИТ сектора в България сертифициран от Top Employers Institute за успешни практики в сферта на управление на човешките ресурси.
Гергана се присъединява към компанията през 2016 г. като партньор по подбор на цялата инженерна организация в София, която към тогавашния, а също и към настоящия момент е в активен процес на растеж. Основен фокус за Гергана в тази роля е изграждането на иновативни канали за подбор на технически екперти, намаляване на средното време за подбор и налагане на работодателската марка на Експириън в технологичния сектор в България.
От 2018г. Гергана оглавява екипа по подбор в компанията, като ръководи екип от 7 екперта по привличане на таланти. Основният фокус на функцията е изграждането на дългосрочни стратегии по подбор, които да спомогнат за осъществяване на амбициозните планове на компанията за разрастване в България.
Гергана съчетава тази си роля с Партньор Човешки ресурси, където основен приоритет за нея са създаването и прилагането на ефективни политики за оценяване на представянето, повишаване ангажираността и задържане на ключовите служители.
Гергана има над 6 години опит в областта на Човешките ресурси в утвърдени международни компании като IBM и Progress Software, където е заемала роли с основен фокус върху подбор на персонал.
Гергана притежава магистърска степен по Развитие на Човешките Ресурси от Стопанския факултет към Софийски университет.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.