English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За реклама Галерия Контакти Презентации
Лиляна Георгиева

Лиляна Георгиева е директор на дирекция „Международна трудова миграция и посредничество” в Агенцията по заетостта. Защитила е магистърска степен по „История” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 2004 г. работи в структурата на Агенцията по заетостта и има вече 15 годишен опит в областта на трудовата миграция, регулиране достъпа до националния трудов пазар на граждани на трети държави и прилагане на действащото национално законодателство в областта на заетостта. Участва активно в прилагането на международни договори, спогодби и споразумения за регулиране на трудовата миграция. Основната й дейност е свързана с два основни момента – предоставяне на посреднически услуги на български граждани за работа в чужбина и прилагане на процедурите на Агенцията по заетостта във връзка с наемането на чужденци от трети държави на територията на Република България.

 ©2022 bapm.bg. Всички права запазени.