English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За реклама Галерия Контакти Презентации
Ралица Симеонова-Ганева

Ръководител на магистърска програма „Приложна иконометрия и икономическо моделиране“ (на англ. ез.), реализирана с подкрепата на Experian
Управляващ партньор в Сигма Хет ООД – консултантска компания за анализ на данни, прогнозиране и аналитични решения
Академични и приложни изследвания в областта на пазара на труда, човешкия капитал, икономика на образованието, икономическия растеж и МСП
Управителен съвет на Сдружение на завършилите Стопански факултет при СУ (Алумни Клуб)
Обществен съвет на Национално музикално училище „Любомир Пипков“
Доктор по Статистика/Икономика, MBA по Стратегическо управление, магистър по Статистика и иконометрия, бакалавър по Икономика


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.