English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За реклама Галерия Контакти Презентации
Анна Габровска
Анна Габровска се присъединява към екипа на "Кока-Кола ХБК  България" през 2010 г. като мениджър „Управление на таланти“ и 5 години по-късно поема позицията на Директор "Човешки ресурси". Приоритетите й са  свързани с управлението и развититето на таланти, надграждане на компатентностите на екипите с цел повишаване на резултатите и ефективност в работата, повишаване на ангажираността  на служителите. Друг основен фокус е запазването на силната позиция на работодателската марка на Кока-Кола в България, където компанията бележи изключителни успехи и е най-желан работодател сред студентите в страната в бързооборотния сектор. За втора поредна година с поддържаните от нея 2 300 преки и 17 500 непреки работни места (или 0,7% от работната сила на страната).
В началото на кариерния си път Ани работи като журналист във в. "Пари". Професионалният й път включва също работа в областта на управленското консултиране и човешкия капитал  като мениджър в екипа на международната консултантска компания "Делойт България". Ани има повече от 18 години опит в областтана Човешките ресурси. Тя е магистър по социология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, има квалификация в областта на Старегическо планиране в ЧР от Michigan Ross, School of Business.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.