English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За реклама Галерия Контакти Презентации
Теодора Дичева
Теодора Дичева е завършила юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. От 1998 г. до настоящия момент работи в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, последователно на длъжност старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, а от 2008 година е директор на правната дирекция в Агенцията. Лектор е на семинари в областта на трудовото законодателство и здравословните и безопасни условия на труд. Автор на многобройни статии, коментари, автор и съавтор в сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.  Сред публикациите, в които е съавтор са Годишник трудови правоотношения за 2017, 2018 и 2019 г., изд. ИК Труд и право, Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя, изд. ИК Труд и право, Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения , изд. ИК Труд и право, Всичко за работното време, почивките и отпуските изд. ИК Труд и право, Наръчник защита от санкции при проверка от Инспекцията по труда, изд. Резон България ЕООД и др.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.