English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За реклама Галерия Контакти Презентации
Мариана Мърмърова-Станкова

Мариана Мърмърова-Станкова

Началник отдел „Програми и мерки за обучение и заетост“, Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенция по заетостта

Професионален опит – над 20 години опит, натрупан на различни позиции в областта на реализиране на държавната политика за насърчаване на заетостта на неравностойните групи на пазара на труда.

Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта.©2022 bapm.bg. Всички права запазени.