Възможности за оптимизация и дигитализация в администрирането на трудовите правоотношения - паралелна работна сесия

Вашата регистрация ще ни помогне да организираме по-ефективно събитията на 30 май /17.00-18.00 ч./, които ще се проведат паралелно в съседни зали в хотел „Рила“. Моля, попълнете Вашите данни. На паралелните работни сесии ще бъдат правени снимки, вкл. видео заснемане, които ще се използват за целите на БАУХ.

 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
*Код:
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да